Legendy Polskie

      Teatr zrealizowany w bardzo ciekawej, i rzadkiej technice teatru przedmiotu. W przedstawieniu postaciami scenicznymi są polana, drewniane kubki, łyżki, widelce, grabie, czy też kolorowe deski do krojenia. Tak jak w zabawach dziecięcych w rękach aktorów przedmioty te ożywają, a oczom widzów ukazują się stare polskie legendy: "O Wawelskim Smoku, Piaście i Popielu oraz O Kwiecie Paproci. Między poszczególnymi legendami, bracia rozmawiają ze sobą używając wyłacznie staropolskich przysłów.